สืบทอดพระพุทธศาสนา

กิจกรรมเพื่อสังคม ของ หจก.เซ้าเทิร์นมีเดีย

โครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล ถวายให้ในหลวงรัชกาลที่ 9
ณ. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท กรุงเทพฯ

11 มีนาคม 2560

CSR

โครงการ
บูรณะ พระพุทธโสธร
ณ. วัดลำปี จังหวัดพังงา

มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

CSR

โครงการ
เชื่อมความสัมพันธ์ 2 ศาสนา (พุทธ-มุสลิม) ร่วมกันมอบเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น ให้กับทางโต๊ะอิหม่ามมัสยิดอัสสามียะและร่วมกันปล่อยเต่า
ณ. หาดโล๊ะจาก เกาะยาวใหญ่ จังหวัดพังงา

25 เมษายน 2560

CSR

โครงการ
ร่วมกันจัดดอกไม้ กางเต้นท์ จัดเก้าอี้ งานยกฉัตรพระเจดีย์พุทธนิมิตภุริทัตโต
ณ. สำนักสงฆ์ดอยเทพนิมิต จังหวัดภูเก็ต

29 เมษายน 2560

CSR

โครงการ
พนักงาน Southern media และ Southern events ร่วมกันทำความสะอาดวัดและกางเต้นท์ให้กับผู้ป่วยที่จะมารักษาตัว
ณ. วัดเกาะสิเหร่ และสำนักปฎิบัติธรรมปฏินิสสัดโค จังหวัดภูเก็ต

มีนาคม 2560

CSR

โครงการ
พนักงาน Southern media และ Southern events ร่วมกันทำความสะอาด
ณ. วัดสามกอง จังหวัดภูเก็ต

21 มิถุนายน 2560

CSR

โครงการ
ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำบุญ-ฝั่งลูกนิมิตพระอุโบสถรวม 4-5 วัด
ณ. วัดบางคลั้ง วัดโคกเลือด วัดบกปุย วัดท่าไทร วัดลำปี จังหวัดพังงา

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560

CSR

โครงการ
สร้างแม่พิมพ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
องค์ปฐมต้นพุทธวงศ์สิกขีทศพลญาณที่ 1

ปี 2559

CSR

โครงการ
บวชเรียน เพียรงาน
สนับสนุนให้พนักงานทุกท่านบวชเรียน

โดยทางบริษัทฯ เป็นเจ้าภาพ ปี 2559

CSR

โครงการ
พรรษา สราญกิจ
สวดมนต์ทุกวันเสาร์แรกของอาทิตย์ ช่วงเข้าพรรษา

ปี 2559

CSR

โครงการ
จับธรรม มานำทาง

เสวนาธรรม ฟังธรรม ปี 2559 จากพระอาจารย์ ประสาธน์สารโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง (ฝ่ายธรรมยุต)

CSR

โครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสี ทาสีทองเจดีย์
พระธาตุอินแขวน วัดเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต

ปี 2559

CSR

โครงการ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโบสถ์
วัดลาภี (วัดช้างนอน) จังหวัดพังงา

ปี 2559

CSR

โครงการ
เหรียญเงิน เทินเพล
พนักงานร่วมทำบุญ ตักบาตรที่บริษัท 3-5 ครั้ง

ปี 2559

CSR

โครงการ
บูรณะพระพุทธชินราช
ประจำวันพุทธมงคล

29 พฤศิกายน 2559

CSR

โครงการร่วมประกอบและติดตั้งฉัตร
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม

ณ. วัดผดุงธรรมโพธิวาส อำเภอเขาหลัก จังหวัดพังงา
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559

CSR

โครงการ
ขัดห้องน้ำ กวาดลานวัด

ณ. วัดเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559

CSR

โครงการ
ทอดกฐินพร้อมออกโรงทาน
ประจำปี 2559

ณ. วัดสราภิมุก (วัดสระ) จังหวัดพังงา
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559

CSR

โครงการ
บรรพชา อุปสมบท พระ เณร
วัดเก็ตโฮ่ ถวายเป็นพระราชกุศล

ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชา - อุปสมบท
บรรพชาสามเณร 34 รูป อุปสมบทพระ 3 รูป ปี 2559

CSR

โครงการ
สวดมนต์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ณ ออฟฟิศ Southern Media
พฤศจิกายน 2559

CSR

โครงการ
ทอดผ้าป่า สร้างพระเจดีย์

ณ สำนักสงฆ์ ดอยเทพนิมิต
วันที่ 23-24 พฤศิกายน 2559

CSR

โครงการ
สมโภช และ ยกฉัตร
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม

ณ วัดสว่างอารมณ์ (วัดราไวย์)
วันที่ 26 มีนาคม 2559

CSR

โครงการ
บรรพชาและอุปสมบทถวายเป็น
พระราชกุศลช่วงปัญญาสมวาร 109 รูป

ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก)
วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2559

CSR

โครงการ
ทอดผ้าป่า สำนักสงฆ์ ยวนผึ้ง
อัญเชิญ พระธาตุและ
รูปเหมือน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันที่ 30 กรกฎาคม 2558

CSR